Bidrager til positiv forandring

i vores branche

En kultur drevet af konstant forbedring

Hos Biofuel Express er bæredygtighed ikke bare et buzzword - det er den drivende kraft bag alt, hvad vi gør. Vores bæredygtighedspolitik integrerer økonomisk, miljømæssig og socialt ansvar og vejleder os til kontinuerligt at forbedre vores praksis. Fra vores interaktioner med kunder til vores interne drift og engagement med lokale samfund er vi forpligtet til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og fremme positiv social indvirkning.

Ambitioner forankret i bæredygtighed

Transportsektoren er en betydelig bidragyder til kuldioxidemissioner fra fossile brændstoffer. Vores mission hos Biofuel Express er klar: at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende og bæredygtige alternativer og dermed mildne miljøskaderne. Som en betroet partner i transportindustrien spiller vi en vital rolle i at hjælpe lande med at nå deres mål om reduktion af emissioner og overgang til en fossilfri fremtid.

Fremtidens bæredygtighed
I over et årti har vi været førende inden for bæredygtighedsbestræbelser på de nordiske markeder og gjort det muligt for vores kunder at opnå betydelige reduktioner i drivhusgasemissioner. Men vores rejse slutter ikke her. Vi udvider os til nye markeder i hele Europa, etablerer nye stationer og fastholder vores faste ambition om at gå forrest i grønne brændstoffer. Hos Biofuel Express er bæredygtighed ikke bare et mål - det er vores løbende forpligtelse til at bygge en grønnere, mere bæredygtig fremtid for kommende generationer.

Opnåede CO2-reduktioner på tværs af vores kunder i 2022

0
Ton CO2-reduktion
0%
Total CO2-reduktion
0
Personers årlige CO2-emissioner

Er du klar til at starte den grønne omstilling?

Fra klimaambition
Til klimahandling

Biofuel Express er godkendt af Science Based Targets initiative.

Uden tvivl er klimaforandringerne reelle og en af de største udfordringer for menneskeheden, og det er presserende at følge klimavidenskaben. På samme tid forventer vi ikke, at nogen ændrer sig, så længe virksomheder ikke gør noget. På grund af dette følte Biofuel Express et ansvar for at tilslutte sig de mest ambitiøse klimahandlende virksomheder gennem initiativet for Vidensbaserede Mål.

Biofuel Express fastsatte vidensbaserede mål i marts 2023, og de er nu blevet valideret af initiativet for Vidensbaserede Mål (SBTi). Dette betyder, at Biofuel Express nu er en af over 4.000 virksomheder over hele verden, der fører nulcarbontransformationen ved at fastsætte emissionsreduktionsmål baseret på den nyeste klimavidenskab. SBTi fremmer bedste praksis inden for vidensbaseret målsætning, og de vil validere Biofuel Express 'fremskridt mod sine langsigtede mål på årsbasis.

Biofuel Express har forpligtet sig til det nærtliggende mål om at reducere scope 1 og 2 emissioner med 42 % inden 2030, samtidig med at måle og reducere sine scope 3 emissioner i samme tidsramme og nå det vidensbaserede netto-nul langsigtede mål inden 2050. Som et resultat kan Biofuel Express nu sikre, at vores klimahandling er i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab. Ved at reducere vores direkte og indirekte CO2-emissioner i hele værdikæden fører Biofuel Express vejen ved at arbejde mod det 1,5 graders mål, der er defineret i Parisaftalen.

Vi arbejder for en mere bæredygtig fremtid

På Biofuel Express arbejder vi kontinuerligt på at optimere og forbedre, ikke kun i forhold til vores ISCC-certificerede produkter, men også internt i virksomheden. For at opretholde et fælles mål er adskillige af FN's Bæredygtige Udviklingsmål blevet udvalgt, som fungerer som yderligere fokuspunkter i organisationen.

Prisvenlig og ren energi
Biofuel Express’ kerneværdier bygger på ren energi til konkurrencedygtige priser. Uden for organisationen støtter Biofuel Express også vedvarende energikilder. Udover at fokusere på udvidelsen af vores egne vedvarende produkter, har virksomheden også investeret i Bluetown, som er et projekt, der arbejder på at øge levestandarden i udviklingslandene ved at sprede internettet gennem solcelledrevne WIFI-stationer.

Biofuel Express vil fortsætte sit arbejde med at gøre de grønne produkter tilgængelige og for at understøtte ren energi overalt.

Bæredygtige byer og samfund
Det er vigtigt, at virksomheden kan stå inde for de solgte produkter og de anvendte råvarer. Derfor er palmeolie udfaset som råvare i de udbudte biobrændselsprodukter. Affald og rester vil fylde mere og mere, i forhold til gradvist at få en bedre udnyttelse af ressourcerne. Forskning i nye teknologier, reduktion af drivhusgasser og partikler vil give forbedrede og optimerede løsninger og værktøjer. Det gavner både miljøet og klimaet.

Ansvarligt forbrug og produktion
På Biofuel Express-stationerne er vi meget bevidste om at optimere og træffe grønne valg, hvor det er muligt. Konkret understøtter virksomheden biodiversiteten i lokalområderne gennem vegetation, og tankstationerne anvender den nyeste teknologi inden for LED-belysning, som består af avancerede, sensorstyrede belysningssystemer, der sparer energi, når aktiviteten er lav. Det handler ikke kun om at reducere omkostningerne, men også om at reducere energiforbruget til gavn for klimaet. Derudover lægger vi særlig vægt på højkvalitetsløsninger på vores stationer samt vedligeholdelse, så udskiftningen af materiel er mindre.

Klimahandling
Biofuel Express har stillet krav til vores transportører. Vi tager ansvar for selv at vise vejen ved at have en positiv indflydelse på andre og ved at ændre vores egen forsyningskæde. Derfor kører vores transportører primært på vores egen fossilfri diesel, hvilket reducerer CO2-udledningen med op til 90 % sammenlignet med almindelig fossil diesel.