Sikker overgang til

en bæredygtig forandring

Vi skaber gennemsigtighed
hele vejen

For at sikre en sikker overgang til en fossilfri drift er det afgørende for os, at alt er certificeret med hensyn til sporbarhed og ikke mindst at levere gyldig dokumentation, der skaber indsigt i produkternes klimapåvirkning. Vores brændstoffer produceres af bæredygtige ressourcer, hvor de genoprettes på kort tid, i modsætning til fossile brændstoffer, der bruger millioner af år i forbindelse med kulstoffets kredsløb.

I denne henseende har vi også skabt Biofuel Express Insight som en ekstra service til vores kunder, hvor det er muligt at opnå endnu større indsigt i din virksomheds brændstofforbrug gennem f.eks. bæredygtighedsrapportering, et overblik over din CO2-reduktion, de præcise råmaterialer, der er i dit brændstof, og dokumentation, som du kan bruge til at skabe gennemsigtighed for dine kunder.

Kvalitets- og miljøcertificeringer

Biofuel Express er ISO-certificeret i forhold til vores kvalitets- og miljøledelsessystemer, hvilket viser vores løbende bestræbelser og strategiske fokus på miljøet og kvalitetssikring af processer.

Pålidelighed og bæredygtighed er nøglefaktorer for os. Vi er ISO-certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, hvilket betyder, at vores kunder og samarbejdspartnere kan være sikre på, at vi systematisk forbedrer vores kvalitet og fokuserer på et bæredygtigt miljø samt sikrer, at vi opfylder vores kunders krav.

ISO 9001 er en international standard for kvalitetsstyringssystemer, hvilket betyder, at vi aktivt arbejder kontinuerligt på at forbedre vores virksomhed og processer samt sikre kvaliteten af vores tjenester og produkter.

ISO 14001 er en international standard for miljøledelsessystemer, der sikrer, at vi kontinuerligt arbejder på at reducere vores negative miljøpåvirkning og overholde gældende lovgivningsmæssige krav.

Certificeringen blev udført af Scandinavian Business Certification i overensstemmelse med SS-EN ISO 9001:2015 og SS EN ISO 14001:2015-standarderne.

Bæredygtighedscertificering

Biofuel Express' produkter er ISCC-certificerede, hvilket er et af verdens førende certificeringssystemer, hvis formål er at skabe gennemsigtighed omkring bæredygtige løsninger, så råmaterialerne er fuldt sporbare gennem hele forsyningskæden.

Det kan variere, hvor meget CO2 der reduceres, da det afhænger af sammensætningen af de råmaterialer, samt hvilket produkt det er.

B100 Biodiesel RME reducerer op til 70%, mens HVO100 Renewable Diesel reduceres med op til 90% sammenlignet med almindelig diesel, som er ISCC-certificeret.

Årsagen til, at brændstofferne ikke reducerer 100%, er, at der i nogle tilfælde i produktionsprocesserne, når man betragter det hele ud fra vugge-til-grav-princippet, også er løsninger, der ikke er 100% CO2-neutrale, inkluderet.

Det er især i distributions- og transportprocesserne, hvor der kan være en større CO2-belastning, f.eks. ved indsamling af de råmaterialer, eller i forbindelse med høst og såning af raps til B100. Der arbejdes dog kontinuerligt på at reducere disse CO2-udledninger for at gøre brændstofferne endnu mere klimavenlige og opnå en endnu større CO2-reduktion.

Råmaterialer

Vores råmaterialer består primært af affalds- og restprodukter. B100 er et biprodukt fra rapsproduktion, hvor cirka halvdelen af rapsen produceres til dyrefoder. HVO100 består primært af rester fra kød- og fiskeindustrien, men også f.eks. brugt madolie eller rester og affald fra tilberedning af vegetabilsk olie. For HVO svarer det til, at 90% af brændstoffet kommer fra rester og affald.

Det er særligt vigtigt for os ikke at gå på kompromis med kvaliteten og oprindelsen af materialerne, og derfor må det ikke stride mod fødevareproduktion, skovrydning eller belaste klimaet og miljøet.

De bedste biobrændstoffer på markedet

HVO100 Renewable Diesel

 • Op til 90% CO2-reduktion sammenlignet med almindelig diesel.
 • Lugtfri og færre lokale emissioner.
 • Højere cetantal, mere kraft til motoren.
 • Reducerer motorniveauet (dB).
 • Overlegen ydeevne ned til -32°C.
 • Fremragende opbevaringsegenskaber, ingen tab af kvalitet.
Mere om HVO100

B100 Biodiesel RME Premium

 • Op til 70% CO2-reduktion.
 • Bedste RME-biodieselkvalitet på markedet.
 • Strategisk udviklet til 100% brug.
 • Patenteret finish.
 • Kan bruges ved lave temperaturer ned til -20°C.
 • Bæredygtig kørsel.
Mere om B100

Biogas

 • Mere end 100% CO2-reduktion.
 • Reducerer NOx-gasser med 70%.
 • Store mængder affald anvendes, og næringsstoffer genanvendes.
 • Produceret af danske biogasanlæg..
 • Overlegen kuldeegenskaber ned til -82°C.
 • Genanvender kvælstof (25%), fosfor (60%) og kalium (100%).
Mere om Biogas